Subscribe:

Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

30 suất học bổng thạc sĩ toàn phần song phương BỉTrong khuôn khổ chương trình hợp tác với Việt Nam, Đại sứ quán Bỉ thông báo trong năm học 2014-2015 sẽ cấp 30 suất học bổng thạc sĩ toàn phần thuộc chương trình Học bổng song phương Bỉ (BBS).